Bolås Samfällighetsförening

För fastigheter kring Bolåsvägen, Haguddsvägen & Ringlavägen

Bolås Samfällighetsförening

Välkommen till Bolås samfällighet!

Föreningens ändamål är väghållning för de boende med fastigheter kring Bolåsvägen, Haguddsvägen och Ringlavägen. 

Alla i föreningen kan vara med och påverka vad som händer med våra vägar.

På årstämman kan alla boende medverka direkt när det gäller tillsättning av styrelse, större beslut och diskussioner kring bl.a. reparationer, underhåll, kostnader och avgifter.

Styrelsen arbetar under året med bl.a. medlemsavgifter, bidragshantering samt frågor och beslut vad gäller arbetsdagar, vinterväghållning och löpande underhåll av vägarna.

 

Information om årsstämma och kommande arbetsdagar finns på denna sida samt på anslagstavlorna vid Bolåsvägen och Ringlavägen några veckor innan respektive tillfälle.

 

Arbetsdag:

Tack alla medverkande för en produktiv arbetsdag den 10e juni! 

 

Nästa arbetsdag blir den 30 September. 

Som vanligt samlas vi vid korsningen Bolåsvägen/Haguddsvägen, och det vankas förstås fika efter väl uträttat värv.

 

Nästa årsstämma:

Juli 2018

 

Efter stämman den 2a Juli 2017, har styrelsen nedanstående sammansättning.


Styrelsen

Ordförande: Sven Ehrendahl

Vice ordförande: Anders Resar

Ledarmot: Daniel Schön

Suppleanter: Christopher Malkki, Anders Fredmark

Kassör: Margareta Bergetun

Sekreterare: Torgny Winterfeldt

 

Revisorer

Tomas Åkerström och Marianne Sjöberg

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)