Bolås Samfällighetsförening

För fastigheter kring Bolåsvägen, Haguddsvägen & Ringlavägen

Bolås Samfällighetsförening

Välkommen till Bolås samfällighet!

 

Föreningens ändamål är väghållning för de boende med fastigheter kring Bolåsvägen, Haguddsvägen och Ringlavägen. 

Alla i föreningen kan vara med och påverka vad som händer med våra vägar.

På årstämman kan alla boende medverka direkt när det gäller tillsättning av styrelse, större beslut och diskussioner kring bl.a. reparationer, underhåll, kostnader och avgifter.

Styrelsen arbetar under året med bl.a. medlemsavgifter, bidragshantering samt frågor och beslut vad gäller arbetsdagar, vinterväghållning och löpande underhåll av vägarna.

 

Information om årsstämma och kommande arbetsdagar finns på denna sida samt på anslagstavlorna vid Bolåsvägen och Ringlavägen några veckor innan respektive tillfälle.

 

Arbetsdag:

Vi har två arbetsdagar per år; en på hösten och en på våren.  Då samlas vi för att gemensamt röja dikesrenar och underhålla våra vägar - och fika förstås. 

Höstens arbetsdag äger rum lördagen den 28 september kl.10.00.

 

Nästa årsstämma:

Nästa årsstämma hålls i juni 2020.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)